viernes, 17 de mayo de 2013

Educació amb TIC per a persones amb discapacitatJoselyn Velasco AlvaradoLes tecnologies el que han anat fent al llarg del temps és anar modificant la nostra societat per millorar-la. No obstant això en alguns dels col · lectius encara no està molt avançada les tecnologies com per exemple per a les persones amb discapacitat.
Però fa  temps van començar a crear tecnologies per aconseguir obrir la porta d'accessibilitat i integració a aquest tipus de col · lectiu. Com per exemple en els en països Europa i Amèrica del Nord aquestes tecnologies són conegudes. Malauradament la gran majoria d'aquests avenços encara no són conegudes aquí. TIC són beneficioses ja que et faciliten tot a la vida. Però perque els seus beneficis arribin a tots cal fer-los accesibles.Tindriem que ser capaços de posar-nos al lloc d'algú amb discapacitat per adonar-nos que l' ús de les TIC per a ells poden ser més difícils de utilitzar.Per això les tecnologies també poden ser un obstacle, no solen tenir els principis bàsics d'accessibilitat i de disseny per a tots els col · lectius. Per tant, les persones amb discapacitat són les que tenen  més dificultats a  l'hora d'accedir a les TIC.

El que s'està fent actualment per solucionar aquests problemes és l'elecció de tecnologies, és a dir, els productes, instruments, equipats s'adaptin a la demanda de les persones amb dificultades.  S'aconsegueix amb aquestes innovacions és poder ajudar a potenciar les seves capacitats , també per compensar possibles limitacions. Perquè el que s'esta fent amb aquestes noves tecnologies és que totes les persones independentment de la seva edat o capacitats físiques o psíquiques, tinguin accés a les mateixes oportunitats que ens ofereix les TIC.
Afortunadament se avançat i se pogut aconseguir  que una persona sense mans pogui escriure en un ordinador, un cec popui llegir,  mut parlar per telèfon ... Però encara ens queda un llarg camí per recórrer perquè les TIC siguin equitatives per tots  i que tingui la mateixa eficàcia.

En resum, l'accessibilitat de la tecnologia és un repte en el qual tots estem implicats. Tots tenim responsabilitats a l'hora de permetre a aquestes persones accedir a les possibilitats que els brinda la tecnologia, i són moltes les solucions per a això.


Fonts:


Organización de Estados Iberoamericanos (2011). Las TIC accesibles y el aprendizaje personalizado para estudiantes con discapacidad.Consultat 15 de maig de 2013, de la pàgina web : http://www.oei.es/noticias/spip.php?article11511


Un blog de Obra Social Caja Madrid (2011). Cómo ayudan las TIC en España a las personas con discapacidad. Consultat 15 de maig de 2013, de la pàgina web: http://www.innovasocial.com/discapacidad/como-ayudan-las-tic-en-espana-a-las-personas-con-discapacidad/

Un blog de Obra Social Caja Madrid (2011). Proyecto BIT: formación en TIC para personas con discapacidad intelectual. Consultat 14 de maig de 2013, de la pàgina web: https://www.lacasaencendida.es/page/id-1-1143-0-102079-431950-102069-0.go

No hay comentarios:

Publicar un comentario