domingo, 23 de enero de 2011

Reflexions sobre les TIC


La majoria dels estudiants que hi ha a les escoles han nascut ja envoltats de tecnologia. Cada dia hi ha més presència d’elements tecnològics en aquestes escoles, però què passa dins de les aules? Quin ús es fa de la tecnologia? Sovint el professorat fa servir les tecnologies per fer coses molt semblants a les que ja feia sense aquestes. Quins canvis caldria introduir per tal que les tecnologies fossin realment útils?

En la tradició escolar anglosaxona, es parla sovint de les 3R (reading, writing y arithmetic), seria l'equivalent a les nostres matèries instrumentals. L'escola del segle XXI ha de fusionar aquestes 3R amb les 4C: pensament crític i resolució de problemes, comunicació, col·laboració i creativitat i innovació.

Les TIC no incideixen perquè l'organització està massa centrada en els continguts (horaris fixos, matèries, currículums,...) i perquè s'avalua de forma tradicional (no s'avaluen destreses sinó només continguts, és un problema de mesura). Ens trobem davant d'un problema de gestió del sistema. Introduïm tecnologia en un entorn que no canvia, per la qual cosa hem de procurar canviar el sistema. Tenim massa rigidesa curricular i hem de començar a avaluar coses diferents. Les TIC poden recolzar el sistema tradicional o poden canviar el sistema. A les escoles hem de fer conjuntament aquesta reflexió.

2 comentarios:

  1. Ay por fabor parece que lo has recortado del libro de historia

    ResponderEliminar
  2. El tema que propone la compañera es de total actualidad. De poco sirve cambiar las herramientas si no cambiamos la metodología.

    No estaría mal que citaras la fuente del artículo que has resumido.

    ResponderEliminar